Onder Sparringsessies treft u de individuele trajecten aan om uw leiderschap en talent te ontwikkelen. Naast organisatieontwikkeling, de ontwikkeling van de eigen rol, is voor u ook het duurzaam ontwikkelen en inzetten van het talent en de leiderschap van uw medewerkers van cruciaal belang.
In het verlengde van organisatieontwikkeling, treft u daarom hieronder het gehele aanbod aan.


HET AANBOD

1. Workshop talent en leiderschap

Met aandacht voor:
• Instroom. Het aantrekken van behouden van managementpotentieel
• Doorstroom. Talent ontwikkelen en doorstroom stimuleren
• Samenhang van talent waarderen. Inzicht (economische) toegevoegde
waarde van gemengde teams

Relevant op dit gebied:
Persoonlijke visie, missie en waarden zijn bepalend. Vooral de jonge generatie werknemers en professionals kiezen hier bewust voor. Daarnaast vragen ontwikkelingen als de vergrijzing, tekort aan kenniswerkers, imago en doelgroepmarketing t.a.v. nieuwe groepen Nederlanders, vrouwen en de jonge generatie de aandacht. Weten waar mogelijkheden zitten, die aantrekken en behouden is wat nu nodig is.

Afhaken van hoogopgeleid personeel. Bedrijven hebben hiermee te maken, omdat de visie, missie, waarden en werkwijzen niet (meer) aansluiten op elkaar. Het economische belang voor bedrijven is vooral groot om talent binnen te te houden. Als bedrijf zult u daarom adequater moeten optreden.

Praktische informatie:
2 dagdelen
Maximaal 8 deelnemers


2. Workshop inclusive leadership

De Invalshoek is het bevorderen van leiderschap, specifiek persoonlijk leiderschap, waarbij talent, ambities en mogelijkheden samengaan. We richten ons organisatiebreed op inclusive leadership en op vier niveaus:

1. Top
2. Potentieel middenkader
3. Operationeel
4. Begeleiders/interne netwerken/HR/diversity

In ons programma is onder andere aandacht voor:
- leiderschapsdimensies gericht op de huidige tijdgeest
- Work-life balance cq persoonlijk leiderschap
- De drie organisatieorden: Organisatiecultuur, Structuur, Gedrag

Praktische informatie:
2 dagdelen
Maximaal 12 deelnemers per groep


3. Coaching & Sparring

Ook op individueel niveau werken wij aan talent en leiderschap van uw medewerkers. We bepalen eerst het leerdoel, maken een analyse en gaan aan de slag. De vorm van coaching kan verschillen. Wij bieden pakketten aan van 10 tot 15 sessies.

Onder Sparringsessies treft u een aanbod aan voor:
- Leiderschap- en Talentontwikkeling potentials M/V


Wilt u werken aan uw persoonlijke talenten en leiderschap? Kijk dan onder Persoonlijke Ontwikkeling
  Verstuur artikel

Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com