NIET ONTWIKKELEN IS STILSTAAN

Ontwikkelt uw organisatie zich niet, dan staat het stil. Daarom is continue aandacht nodig voor organisatieontwikkeling, zeker in de huidige tijdgeest. Denk aan de (gevolgen van de) economische crisis, nieuwe manieren van werken, nieuwe generatie medewerkers en het flexibel inzetten van arbeidskrachten uit binnen- en buitenland.

HERSTELLEN UIT EEN STILSTAANDE FASE KOST TIJD

Blijft u lang stilstaan, dat komt u in een fase terecht waar u eerst uit moet klimmen, vervolgens op zoek moet naar innovatie. Pas daarna kunt u excelleren. Een eenvoudig fasenmodel laat dat zien: Dalfase---Innovatiefase--excelleerfase

In principe bent u dan jaren verder. Gemiddeld zo een vier jaar verder laat managementliteratuur zien.
Voorkom daarom dat u stil staat.

KLASSIEK ASPECT VERANDERINGEN EN DE EIGEN ROL

Een klassiek, maar uiterst logisch, aspect dat een rol blijft spelen bij organisatieontwikkeling is het moeizaam verlopen van veranderingen. De oorzaken zijn divers en er wordt steeds onderzoek naar gedaan.

Wat bepalend is voor het succes van ingezette veranderingen, is de wijze waarop u leiding geeft aan ontwikkelingen. U moet blijven ontwikkelen. Dat is niet alleen nodig, maar dat geeft ook inspiratie en energie. Organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van de eigen rol gaan hand in hand. De definitie van het begrip 'managen' wijzigt voortdurend. leidinggeven en ook leiderschap is meer dan 'managen', meer dan ‘beheer en controle’. Het is het anticiperen op snelle innovaties en ontwikkelingen van economische, politieke, maatschappelijke, technische en/of sociale aard.

RESULTAAT DOOR MAATWERK EN AANDACHT EIGEN ROL

Wilt u goede resultaten behalen bij veranderingen en ontwikkelingstrajecten, dan dient u vooral oog te hebben voor de impact van veranderingen op de diverse stakeholders en de vereiste kennis en vaardigheden die daarin ook van u wordt verlangd. Adimco begeleid u op maat en op diverse manieren.

Het aanbod omvat:

Advies, Implementatie en Coaching
Drie disciplices in samenhang voor zichtbaar resultaat;

- Sparringsessies en -pakketten op specifieke thema’s.
Voor voortschrijdend inzicht en adequaat leidinggeven.
Lees verder

- Adimco scans.
Voor organisatieontwikkeling bieden wij een Management Scan en een Organisatie Scan aan.
Lees verder

- Leiderschap & talentontwikkeling van potentials m/v.
Lees verder
  Verstuur artikel

Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com