Foto Organisatie-leiderschapDE CONTEXT

Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

DE BASIS

Drie ontwikkelingsniveaus
• Kennis
• Houding
• Gedrag


DE PIJLERS

We richtem de aandacht op:
• de rol van de leidinggevende(n)
• de visie, strategie, structuur en cultuur
• de medewerkers
• en de implementatie van veranderings- cq ontwikkelingsprogramma’s

DE DRIE ORGANISATIE-ORDEN

Wij houden rekening met drie organisatie-orden:
• De sociale orde (o.a. bedrijfsstructuur, processen, procedures, machtsverhoudingen en interactievormen)
• De culturele orde (waarden, normen, omgangsvormen, werkwijzen en bedrijfsidentiteit)
• De handelingen (persoonlijk functioneren, gedrag, houding, identiteit).

DE ADIMCO SCANS

We gebruiken voor zowel organisatieontwikkeling als voor persoonlijke ontwikkeling zogenaamde Adimco Scans om direct of indirect, op praktische wijze, inzicht in het organisatiefunctioneren en het eigen functioneren te verschaffen.

DE WERKVORMEN

Advies, implementatie, coaching
Wij zien advies, implementatie en coaching niet los van elkaar. In al onze trajecten integreren wij deze drie disciplines om het juiste resultaat te boeken.

EN

• Wij behandelen organisatievraagstukken op een multidisciplinaire, persoonlijke en interactieve wijze.

• Daar waar nodig werken wij samen met andere bedrijven en organiseren wij kennisplatforms.

• Voor een optimale organisatieontwikkeling stemmen wij af op u en uw organisatie.
  Verstuur artikel

Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com