Body & Mind in Business©

Controle loslaten is de sleutel. Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken. Lao-Tse (+/- 600 v.C.).

LEIDERSCHAP & UW DRIVING FORCE

Leiderschap, zeker persoonlijk leiderschap, heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheid op mentaal-, psychologisch- en fysiekniveau. Dat genereert balans, motivatie, energie en voldoening. Het is uw drijvende kracht. En het resultaat daarvan is een effectievere persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Om die reden biedt Adimco ook Business Body & Mind programma’s (BBMP) aan.

MANAGE ENERGIE VOOR EEN BETER FUNCTIONEREN

Gebrek aan motivatie en energie heeft diverse oorzaken. De gevolgen ziet u terug in het functioneren en uiteindelijk in het bedrijfsresultaat. Gebrek aan energie en motivatie is vooral een fysieke ervaring. Daar ligt ook de oplossing. Door signalen te leren herkennen en door fysieke indicatoren serieus te nemen kunnen heel veel problemen voorkomen worden, zowel persoonlijk als professioneel.
Energiemanagement zorgt voor vitalisering op fysiek en mentaal niveau. Daarmee lost u veel voorkomende blokkades in het functioneren op. De vitalisering van de organisatie volgt daarop.

SIGNALEN HERKENNEN

Er zijn altijd signalen die wijzen op een disbalans:
Op organisatieniveau: hoog ziekteverzuim, afname organisatievitaliteit, afname motivatie/inspiratie, structurele stress, negatieve organisatiepatronen, conflicten, veranderingsmoeiheid, toename fouten en uitstelgedrag.

Op persoonlijk niveau: aangetast energiereserve, gevoelens van moeheid of uitputting, geen werkplezier, niet lekker in het vel zitten, hoofdpijn, nek- of schouderklachten, copinggedrag (verstoord eetgedrag, toename gebruik alcohol et cetera), slaapstoornissen, stemmingswisselingen, stress, concentratieproblemen, geen balans tussen werk-prive.

Redenen genoeg om te investeren in BBMP.

BBMP ALS AANVULLING OP ANDERE METHODIEKEN

Ons aanbod gaat uit van maatwerk en heeft altijd een relatie met het functioneren op het werk.
Om effectief te veranderen is het nodig om in te steken op diverse niveaus. Soms kunnen bepaalde methodieken aangevuld worden voor een beter resultaat. De BBMP van Adimco biedt deze aanvulling. We maken gebruik van bedrijfsmeditatie, bedrijfscoaching en bedrijfsyoga om de flexibiliteit van lichaam en geest te stimuleren.

HET DOEL

Het doel van ons programma is organisatievitaliteit en persoonlijk leiderschap.
Het middel is Energiemanagent. Energiemanagement leidt tot effectief en geïnspireerd leven en werken, waarmee talenten en mogelijkheden beter benut worden en balans gecreëerd wordt, zowel persoonlijk als professioneel.

RESULTATEN

Het eindresultaat van BBMP is handelen vanuit dieper inzicht, balans tussen lichaam en geest en toename van uw persoonlijk leiderschap .

Resultaten kunnen ook thematisch nagestreefd worden. Denk aan beter presteren, voldoening in werk en leven, toename motivatie, balans in rollen, werkplezier, zelfinzicht/zelfkennis (valkuilen en sterke punten), positieve copingsstrategieën, bewust van eigen drijfveren en grenzen van persoonlijke en zakelijke verantwoordelijkheid.

METHODEN
Veranderingen zijn er altijd. Die zijn niet tegen te houden. Maar om die in de juiste banen te leiden is balans nodig tussen lichaam en geest

Adimco hanteert, integraal, de volgende methoden en disciplines bij BBMP:

Bedrijfs Yoga en Coaching
Bedrijfs Meditatie en Coaching
Psychotherapie
NLP

Adimco onderscheidt twee doelgroepen, met een aansluitende benadering.
1. Managers/leidinggevenden
2. medewerkers in de organisaties

HET AANBOD

1. BBMB & Bedrijfscoaching

Ieder mens is uniek en heeft een unieke benadering nodig. Dat geldt ook voor organisaties. Zie Organisatieontwikkeling en Persoonlijke ontwikkeling voor de bedrijfsbegeleidingsvormen van Adimco.

BEDRIJFSMEDITATIE

Mediteren vermindert spanningen, scherpt de geest en verhoogt het concentratievermogen. Door van een afstand te kijken naar alles wat in de weg lijkt te staan, wordt perspectief, rust, helderheid en inzicht bereikt. Dit is de observatiefase en is soms voldoende. Vanuit deze positie is een optimale oplossingsrichting mogelijk. De zogenaamde processingfase en reponse- of handelingsfase.
Naast stiltemeditatie vanuit de yoga ontspanningsfilosofie, passen we meditatietechnieken uit de psychotherapie toe om doelen te visualiseren en beeld denken cq creatief denken te stimuleren.

Lees verder voor onderzoek over mediteren

BEDRIJFSYOGA

Yoga helpt om:
- zich beter te voelen en zowel fysieke als mentale blokkades op te heffen
- beter te presteren
- focus- en concentratievermogen te verbeteren
- doelen bewust te worden en te concretiseren
- congruent te handelen

Yoga wordt gegeven op groepsniveau en op individueelniveau. Welke yogavorm geschikt is hangt af van de fysieke conditie en de persoonlijke voorkeur voor bewegingsvormen. Drie herkenbare yoga vormen zijn: hatha, vinyasa flow en poweryoga.

YOGA & COACHING

Veranderingen dwing je niet af van buiten. Werkelijke verandering ontstaat van binnen. En dan volgt acceptatie. Door spanningen bewust op te zoeken, zowel op mentaal- als fysiekgebied, kan gewerkt worden aan belemmeringen op het werk.
Ieder mens is uniek en heeft een unieke benadering nodig voor vraagstukken. Bedrijfscoaching kan samen met yoga en meditatie zorgen om net die unieke benadering te vinden om wel resultaat te zien. Zie organisatieontwikkeling over de coachingsvormen van Adimco.

Download:
De manager in balans (Bron: 75 checklistenboek voor de nieuwe manager)
  Verstuur artikel

Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com