"Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength, mastering yourself is true power."
—Lao Tzu


***************************************************************************************************

Verlies je niet in werkdruk. Toon leiderschap.
De wereld verandert in een rap tempo. Alle ballen in de lucht houden, is bijna onmogelijk zonder verlies van regie en autonomie.
De cijfers en publicaties over werkdruk en -stress liegen er niet om. De toenemende (impliciete) eisen op het werk dragen daar bij. Maar werkdruk ligt niet alleen aan je werkomgeving. Het heeft ook veel te maken met je persoonlijkheid.
Zorg dat je niet achter de feiten aanloopt of klakkeloos succesformules van anderen kopieert. Bepaal je eigen succes in werk en leven.

Maak een afspraak om je persoonlijk leiderschap te versterken.
Ik spreek je graag!

Asha Kalijan
Mail naar: kalijan@adimco.org************************************************************************************************

Persoonlijke ontwikkeling richt zich op uw effectiviteit, groei en ontwikkeling op zakelijk en persoonlijk gebied. Voor leidinggevenden is ontwikkeling van leiderschap essentieel om doelstellingen te bereiken. Persoonlijk leiderschap wordt in hoge mate bepaald door uw persoonlijke kwaliteiten.

KRACHTIG LEIDERSCHAP VRAAGT INZICHT IN EIGEN GEDRAGSPATRONEN

Naast managementvaardigheden is persoonlijk leiderschap essentieel voor uw leiderschapsrol.
Persoonlijk leiderschap is maatwerk en vraagt zelfinzicht en –kennis. Uw gedrag en gedragspatronen in zakelijke situaties zijn bepalend. En die worden ingegeven door uw (persoonlijke) drijfveren. Persoonlijk leiderschap drijft u, inspireert en zorgt dat u authentiek handelt. Dan is krachtig leiderschap mogelijk.

Persoonlijk leiderschap voor leidinggevenden wordt in samenhang met organisatieontwikkeling bekeken, waarbij het accent vooral ligt op uw persoonlijke effectiviteit.

DE AANPAK

We gebruiken onder meer gedragswetenschappelijke technieken om blokkades en gedragspatronen te veranderen, die u belemmeren om optimaal te functioneren en uw leiderschap op te pakken. Integratie van uw kennis, houding en gedrag staat centraal. Aandacht voor uw levensloop zorgt er voor dat u inzicht krijgt in belemmerende factoren en patronen op mentaal, emotioneel, zakelijk, fysiek en sociaal gebied.


HET AANBOD

1. Persoonlijk leiderschap voor leidinggevenden

Persoonlijk leiderschap is de sleutel tot succes in organisatie- en persoonlijke ontwikkeling.
Leiderschap is vanuit eigen kracht de leiding nemen over je leven en carrière en je (natuurlijke) ambitie en talenten op een authentiek wijze tot ontwikkeling brengen op de juiste tijd, binnen de juiste context.

5 van de 10 aandachtspunten:
1. Effectiviteit en balans meten in de diverse rollen die u vervult
2. Verhelderen van (de juiste) drijfveren en ambities
3. Persoonlijke visie, missie en doelbepaling
4. Emoties, gedrag en overtuigingen t.a.v. drijfveren en ambities effectiever maken
5. Leiderschapskwaliteiten en ontwikkelpunten bepalen

In company met groepen van maximaal 8 personen. Hele dag.
Kijk voor een individueel aanbod onder Sparringsessies


2. Persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden

In een dagdeel (4 uur) raakt u bewust van alle aspecten van uw leven als manager.
De nadruk wordt gelegd op uw functie als leidinggevende. We schenken aandacht aan waar u effectief bent en waarin niet.
Daarna werken wij met u aan een plan om effectiever te functioneren.

U werkt met een 10 stappenplan, onder andere aan:
1. Uw levensloop
2. Werk/carrière
3. Privéleven
4. Ontwikkeling/groei en effecten
5. Effectief evenwicht

Uit te breiden met een interactief (dag)deel voor discussie en meer intergratie van gezamelijke acties op het gebied van het leidinggeven.

In company met groepen van maximaal 8 personen.
Kijk voor een individueel aanbod onder Sparringsessies

Download:
De manager in balans (Bron: 75 checklistenboek voor de nieuwe manager)
  Verstuur artikel

Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com