(1) 2 3 4 ... 32 »
Door Asha Kalijan op 26-5-2021 09:40:00 (18 gelezen)
Op deze site vind u het aanbod met als rode draad levenslang leren en duurzaam ontwikkelen. De beschreven programma's zijn de afgelopen tientallen jaren uitgevoerd met en bij klanten, waarbij toekomstgericht ontwikkelen (lees duurzaam ontwikkelen), altijd de basis vormde.
Het ontstaan van het aanbod is naast mijn achtergrond, ook ingegeven door aanvullende (gedrag)studies over actuele (economische en maatschappelijke) ontwikkelingen, onderzoek, de vragen en knelpunten van professionals en leidinggevenden uit het eigen praktijk, het netwerk en ook door de praktische vragen die mij gesteld worden over de dagelijkse belemmeringen in het leidinggeven via mijn onlinerubriek op Managersonline).

Niemand is ooit uitgeleerd. Er zijn altijd uitdagingen die aandacht vragen. En die uitdagingen tegemoet treden op een passende manier geeft inspiratie.

Wilt u (zelf of samen met uw medewerkers) ontwikkelen vanuit persoonlijke drijfveren naast uw professionele drijfveren, meer regie over de knelpunten in het heden en een succesvolle visie bepalen voor de toekomst? Neem dan contact op.

Asha Kalijan, kalijan@adimco.org


Door Asha Kalijan op 6-4-2021 13:30:00 (155 gelezen)
Tijd voor verandering. Niet drastisch, maar wel vernieuwing, verbetering met accenten op enkele (nieuwe) ontwikkelingen. Gericht op de toekomst!
Daar reflecteer ik de komende maanden op: hoe voeg ik waarde toe aan klanten de komende 5 jaar? Waar ga ik mee verder/voeg ik toe, waar stop ik mee?

Mijn kennis, ervaringen, voorkeuren en klantbehoeften bij elkaar brengen, daar heb ik zin in. Goed proces, zoals ik het bij klanten en in opdrachten doe. Het begin is al lang gemaakt in mijn hoofd, maar er is nog niets op 'papier'. Daar ga ik de komende maanden mee bezig, tussen het reguliere werk en opdrachten door.

Neem contact op via kalijan@adimco.org voor informatie over advies en coachingstrajecten.

Asha Kalijan
Door Asha Kalijan op 11-2-2021 15:20:00 (403 gelezen)
Een uitgelezen kans om duurzaam de toekomst in te gaan. De SLIM-subsidie is bedoeld om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. Want om toekomstgericht te groeien is duurzaam ontwikkelen van een leercultuur cruciaal. Midden- of grootbedrijf krijgen 60% van de kosten vergoed krijgt van de overheid en een kleinbedrijf (minder dan 50 werknemers) 80%.

U kunt mij als adviseur en coach inschakelen voor deze regeling.

Wie, wat en waarin investeren
Met mijn expertise, (studie) achtergrond, ervaring en ambitie op het gebied van leren en ontwikkelen ben ik voor drie van de vier activiteiten uit deze regeling in te schakelen:
1. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen
2. Het ondersteunen/begeleiden bij het ontwikkelen/invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Denk aan concrete handvatten/advies om periodieke ontwikkel-, adviesgesprekken doelgericht te voeren.
3. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.

Deze regeling biedt het MKB de kans om constructief en toekomstgericht te investeren.

Wanneer en hoe: de stappen
Vraag van 2 t/m 31 maart en van 1 t/m 30 september 2021 de SLIM-subsidie aan.
Neem contact op voor een intake via: kalijan@adimco.org.

Informatie en registratie subsidie
U als MKB-bedrijf vraagt de subsidie aan. De regeling omvat enkele formaliteiten voor u als aanvrager. Ga daar snel mee aan de slag.
Informatie over de registratie is te vinden op de website van SZW

Voor informatie over mijn achtergrond en inzet, kunt u vanzelfsprekende ook contact opnemen via: kalijan@adimco.org

Graag tot ziens,
Asha Kalijan
Door Asha Kalijan op 22-1-2021 11:00:00 (2913 gelezen)
Hoewel we minder bewegings- en ademruimte hebben, wordt het geen jaar van stilzitten.
Stilstaan impliceert rust. De rust die er lijkt te zijn, met onder andere de mogelijkheden van thuiswerken, is relatief. De normale gang van zaken is verstoord en de toekomst onzeker.

Achteruit denken
Ik kijk achterom. Bijna nostalgisch. Vragen die passeren vertonen een patroon: hoe zijn we in deze hectiek beland, hoeveel verandering en stilstaand kan ik hebben, wat zijn de lessen die ik leer en hoe gaan we ondertussen met elkaar om. Maar de vraag die vooral passeert is: hoe komen we hier met z’n allen weer uit?
Het enige wat ik kan doen is doorgaan met wat mogelijk is, me voorbereiden, anticiperen en mogelijkheden snel herkennen en benutten. Maar ik lijd in deze fase van onzekerheid en snelle veranderingen aan FEBO (fear of better options) oftewel keuzestress. Wat is wijs?

Vooruitdenken en doen
Als adviseur en coach moet ik toch sneller schakelen, verwijt ik mezelf. Maar neen, ik onderga ook de processen die bijna iedereen ondergaat. En weet dat ik moet anticiperen, opties open mag houden en ook mag twijfelen (niet te lang..). Twijfelen is goed heb ik lang geleden geleerd; het scherpt de geest. Ik hou mijn vak bij en denk stappen vooruit (en terug) met mijn klanten en doelgroep voor ogen. Ik praat en chat met mijn netwerk om me in te leven in wat mensen en bedrijven ervaren en lees vele artikelen op mijn vakgebied. En ik leer van mijn eigen proces van vallen en opstaan, waardoor ik nog beter begrijp beter waar klanten tegenaan lopen en wat wel of niet zal helpen in deze tijd die roept om een vorm van ‘normaal’.

Nieuwsgierig naar de toekomst
Ik ben door alles wat op ons afkomt nieuwsgierig naar wat de toekomst brengt, naar wat we allemaal voor elkaar gaan krijgen, de veerkracht van mensen, jong en oud, de creativiteit, de samenwerking. Zowel professioneel als privé. En ik ben nieuwsgierig naar de samensmelting van disciplines onderling om meer waarde toe te voegen aan mens, werk en samenleving.
Ja, we zijn in de 4e industriële revolutie beland.

Ik verheug me op de bijzondere invalshoeken uit kunst, technologie, duurzame verdienmodellen. Maar ik verheug me vooral op de inspiratie die we elkaar kunnen bieden.

Asha Kalijan
Lees Verder... | 4341 bytes meer
Door Asha Kalijan op 3-4-2014 15:56:21 (8024 gelezen)
Het duurde even
Na bijna een jaar worstelen met de vragen: “wat is nodig in managementland” en ‘’waar ligt de kracht van Adimco” is de nieuwe website eindelijk af.
Met als resultaat een nieuw logo en huisstijl om de vernieuwing te illustreren èn aanscherping en uitbreiding van de dienstverlening.
Lees Verder... | 4027 bytes meer
Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com