Organisatieontwikkeling : 7 vragen om opleidingsplannen strategisch op te zetten

Door Asha Kalijan op 12-8-2011 11:50:00 (6743 gelezen)
Opleiden van personeel in bedrijven mist vaak een strategisch basis. In de praktijk wordt veel gedaan aan POP's (persoonlijke ontwikkelingsplannen), PEP's (persoonlijke effectiviteitplannen) en andere ontwikkelingsprogramma's om kennis en interesse van personeel op peil te houden. De aandacht gaat daarbij meer en meer uit naar de persoonlijke groei en interesse van individuen. De valkuil is echter dat het strategisch raamwerk waarbinnen een opleidingsbeleid dient te worden uitgevoerd, niet adequaat is of soms helemaal niet aanwezig is. 7 vragen helpen je om die te voorkomen.

Vragen voor Human Resource Development
Als je het hebt over opleiden, coachen, trainen of ontwikkelen van je personeel dan heb je het over Human Resource Development/HRD. Het strategisch inzetten van HRD-beleid wordt steeds crucialer voor het succes van organisaties. Dat beleid wordt vertaalt in onder andere opleidingsplannen. 7 vragen (gebaseerd op Harrison, 1997) helpen je om HRD beleid te toetsen en/of te verbeteren.

1.Is er strategisch nagedacht over HRD (Human Resource development)?
De basis voor strategisch HRD is de organisatiestrategie. En als er geen koers is bepaald voor HRD, wat is de reden daarvan?

2. Wat maakt dat strategisch HRD niet geïmplementeerd wordt?

3. Is het aannemelijk dat de implementatie wel gaat komen?
Wanneer?

4. Hoe, aan welke signalen zul je herkennen dat HRD serieus opgepakt wordt?
Als je een signaal herkent, pak het dan alert op en zorg voor versnelling van het proces.

5. Hoe zou het proces van de verbinding HRD-strategie met organisatiedoelen moeten beginnen en voortgezet worden?

6. Hoe kan de output van strategisch HRD gemeten worden?
Wat zijn de afgesproken mijlpalen bij elke implementatie fase , welke meetinstrumenten heeft men tot beschikking, hoe rapporteert men?

7. Hoe en waarom moet HRD verbonden zijn aan het strategisch opereren?
Eigen argumenten zijn belangrijk om het belang van strategisch HRD duidelijk te maken.

Evalueer het opleidingsbeleid
Denk bij het evalueren en verbeteren van het opleidingsbeleid ook aan:
- De algemene visie van de onderneming (niet aan alleen de algemene strategie), lange en korte termijn doelen en de daaraan geplande en noodzakelijke strategieën.
- De specificaties van functies en uitvoeringsniveaus
- De prestaties van personeel en hun ontwikkelingspad in de organisatie op lange termijn

Vertaling beleid
Met het opstellen van een strategisch HRD-plan ben je er nog niet. De vertaling, ontwikkeling en de implementatie van de gewenste opleidingsprogramma's vraagt aandacht voor (naar J.W.M. Kessels):

· Interne en externe consistentie van een ontwerptraject
· Systematische en relationele benadering
· Impact en kracht van opleidingstrajecten
· Organisatie-veranderingsgehalte van opleidingstrajecten
· Rol van communicatie en samenwerking bij opleiden
· Transfer (overdracht)
· Variaties in adviestoepassing
· Belangen in organisaties
· Financiële consequenties
· Meetfactoren

Neem als leidinggevende of verantwoordelijke voor HRD de tijd om een goed opleidingsbeleid op te zetten. Het is de investering waard, want het bepaalt de kennis, kunde van personeel en dus de concurrentiepositie en innovatievermogen van het bedrijf.
Printvriendelijke pagina Stuur dit nieuwsbericht naar een kennis Creëer een PDF van dit artikel
Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com