Onlinerubriek : Wat te doen met oneerlijke en negatieve teamleiders?

Door Asha Kalijan op 29-1-2013 10:39:24 (1150 gelezen)
Vraag
"Momenteel ben ik manager van drie teamleiders binnen een productiebedrijf. Om het gehele productieproces goed te laten verlopen zullen wij met zijn vieren als team moeten functoneren waarbij communicatie en openheid voorop staat. Het probleem is echter dat de teamleiders niet eerlijk zijn tegen elkaar en zich naar mij toe negatief uiten over hun collega's. Wat te doen?"


Antwoord:

Je analyse is juist. Als in een organisatie sprake is van slechte communicatie, dan kan er geen openheid bestaan. Het gevolg is dan waar je tegen aan loopt, namelijk dat het lastig is om met de teamleiders gezamenlijke doelen na te streven. Dat betekent dat door het optreden van de teamleiders de effectiviteit en de productiviteit van de organisatie aangetast worden.

Negatieve spiraal verbreken
Een open cultuur creëren vraagt tijd en geduld, omdat ingesleten patronen niet zomaar verdwijnen. Begin op het volgende werkoverleg al met een goede, open en respectvolle communicatie, in je voorbeeldfunctie. Maak duidelijk wat je analyse is van het functioneren van de teamleiders. Verbreek de negatieve spiraal. Je hoeft geen namen te noemen en ook geen oordelen te vellen. Benoem puur feitelijk wat je opvalt. Geef vervolgens de gevolgen aan voor het functioneren, het werkklimaat en voor de productiviteit. Wijs ze ook op hun voorbeeldfunctie. Op dit moment verslechteren de teamleiders met hun gedrag de toch al niet optimale organisatiecultuur.

Creëer samenwerking
De volgende stap is het positief inzetten van de samenwerking. Begin het creëren van samenwerking met een concreet project of actie. Stel je teamleiders verantwoordelijk voor hun gedrag. En spreek ze aan op negatief gedrag. Als ze bijvoorbeeld klachten hebben over elkaar, dan laat je ze die eerst zelf oplossen; met elkaar.
Neem kleine stappen om de samenwerking uiteindelijk te bestendigen in de organisatie. Maak ‘samenwerking’ een agendapunt voor de eerst komende maanden en stuur bij waar nodig. Met het zetten van kleine, goed overwogen stappen zul je zien dat de organisatiecultuur over een tijd verbetert.
Printvriendelijke pagina Stuur dit nieuwsbericht naar een kennis Creëer een PDF van dit artikel
Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com