Onlinerubriek : Wat te doen om overtuigender over te komen?

Door Asha Kalijan op 29-1-2013 10:43:24 (919 gelezen)
Vraag
"Ik ben onlangs begonnen als manager van een groeiende groep medewerkers. Echter, ik merk (en mijn baas ook) dat ik tegen een probleem aanloop dat ik altijd al heb gehad. Ik ben een rustig iemand die het liefst met mensen op een rustige manier overlegt. Privé durf ik wel tegen mensen in te gaan en mijn stem te verheffen. In mijn werk blijft mijn stem echter te zacht waardoor ik vaak niet overtuigend overkom. Wat kan ik aan mezelf veranderen waardoor ik daadkrachtiger en extraverter overkom en daardoor ook mijn functie kan behouden en goed uitvoeren?"Antwoord

Tegen welke problemen loop je concreet aan met je gedrag? Er is niets mis met een manager die op een rustige manier wil overleggen, als je maar gedaan krijgt wat nodig is. Je kunt ook op een rustige, bedachtzame manier heel overtuigend zijn. Maar het begint allemaal met het overtuigd zijn van je kwaliteiten, kennis en vaardigheden als manager. Om resultaat te behalen in je werk, zul je zelfvertrouwen moeten hebben. Dan kun je ook zelfbewuster handelen (en spreken).

Kennis, vaardigheden en kwaliteiten
Begin met je kennis en vaardigheden op een rij te zetten. Start eenvoudig.
• Waar ben je goed in, wat kan beter?
• Kijk vervolgens naar de problemen waar je tegenaan loopt
• Welke (management) kwaliteiten heb je nodig om die problemen op te lossen
• Welke bestaande sterke kwaliteiten kun je meer inzetten
• Hoe ga je vervolgens te werk (oplossingsrichting)
• Maak een plan.
Vraag je baas om feedback op je plan. Kies vervolgens (samen) enkele kwaliteiten uit, waar je de komende tijd aan gaat werken.

Dieperliggende oorzaken
Het valt me op dat je het woord ‘durf’ gebruikt als je het hebt over het omgaan met mensen. Blijkbaar lukt het je in de privé-sfeer wel om daadkrachtig op te treden en extravert te zijn. Bijna vanzelf.
De vraag is hoe het komt dat je privé wel meer durft om zichtbaar te zijn. Hieronder enkele eenvoudige oefening met vragen om kort stil te staan bij je gedrag.
Neem een concrete situatie/bijeenkomst op privé-gebied waar je luid en duidelijk bent, in discussie gaat en sta stil bij je gedrag:
• Wat doe je dan anders
• Wat maakt dat je duidelijker spreekt
• Hoe ziet de situatie/context er uit
• Hoe gedragen de mensen zich
• Wat denk je
• Hoe voel je je

Doe dezelfde exercitie met je gedrag als manager. Neem nu een situatie waarin je niet duidelijk bent, niet in discussie gaat en wellicht niet durft om luid te spreken.
Achterhaal vervolgens wat het verschil veroorzaakt. En bepaal dan hoe je zelf wilt dat je gedrag is als je met mensen omgaat. Dat is je doel om naar toe te werken.
We weten vaak op bewust niveau niet wat onze verborgen programma’s zijn die ons dagelijkse handelen sturen. Als je naar de dieperliggende oorzaken van je gedrag gaat kijken, dan kom je misschien observaties en gevoelens tegen als vertrouwen, veiligheid, (faal)angst, serieus genomen worden, niets te verliezen hebben, maar wellicht komen andere elementen naar voren. Wees je vooral bewust van het verschil in denken, voelen en handelen. Begin met kleine stappen en als het ongemakkelijk voelt, dan kun je altijd een coach zoeken om je te begeleiden bij je verdere ontwikkeling.

Bepaal je stijl van leidinggeven en werk aan de verbeterpunten
Je zult willen bepalen wat een goede manager kenmerkt. Daar kun je een rolmodel voor nemen, maar bepaal ook wat voor soort manager je organisatie nodig heeft. Zoek dan de verbeterpunten op vaardigheids- en kwaliteitsniveau (en eventueel op kennisniveau) en maak daar werk van. Misschien moet je werken aan je zichtbaarheid in je communicatie of aan je zelfbeeld. Pak in ieder geval het stukje zelfmanagement op en voeg nu al jouw bestaande specifieke kwaliteiten toe aan je managersrol.

Krachtig en kwetsbaar
Het is duidelijk dat je als manager serieus genomen moet worden en overtuigend moet kunnen optreden. Dat kan op een heel extraverte manier, maar misschien ligt jouw managementstijl wel meer in de sfeer van participerend managen. Je kuntkrachtig en toch introvert zijn. Ik geloof in managers die, in een goede balans, krachtig en kwetsbaar kunnen optreden. Die managers behouden vaak hun authenticiteit.
Wat je voorkeursstijl ook is, er komt krachtig optreden bij kijken. Daar zul je aandacht aan moeten geven. Benut de kans om nu een goede, krachtige manager te worden.
Printvriendelijke pagina Stuur dit nieuwsbericht naar een kennis Creëer een PDF van dit artikel
Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com