Onlinerubriek : Moeten we hem wel of niet vertellen dat zijn contract niet verlengd wordt?

Door Asha Kalijan op 29-1-2013 10:57:14 (1649 gelezen)
Vraag
"Wij hebben half juli 2007 een nieuwe afdelingsleider aangenomen op basis van een jaarcontract. Hij bleek echter het werk niet aan te kunnen, ook niet nadat we hem ondersteuning en begeleiding hadden geboden. We hebben dat met hem besproken en vervolgens heeft hij zich ziek gemeld. We willen zijn jaarcontract niet verlengen, maar als we hem dit vertellen, zal hij zich ziek blijven melden, maar kan hij wel op zoek naar een andere baan. Vertellen we het niet, dan komt hij terug, maar is hij zich er niet van bewust dat hij eigenlijk op zoek moet naar een andere baan. Wat is wijsheid?"


Antwoord

Het lijkt mij niet meer dan legitiem om het jaarcontract van de afdelingsleider te beëindigen als hij niet functioneert. Uit de beschrijving blijkt dat hij veel feedback heeft ontvangen, zonder dat de situatie is verbeterd. Het is zelfs verslechterd. Jullie twijfel om hem wel of niet te melden dat zijn contract niet verlengd wordt, omdat de kans groot is dat hij niet meer terug komt, geeft ook aan dat jullie niet op deze man kunnen bouwen. Er lijkt geen goede basis aanwezig voor een vruchtbare werkrelatie.

Wel of niet voortijdig opzeggen
Het tijdig opzeggen van het jaarcontract dat half juli eindigt, is in ieder geval belangrijk, omdat het contract anders stilzwijgend doorloopt. Hou daarom wel de datum van opzegging in de gaten, maar haal verder de druk af van de situatie om nu direct de perfecte oplossing te vinden. Hem nu vertellen dat het contract niet verlengd gaat worden heeft geen zin. Wacht tot hij beter is. Zorg ondertussen wel dat er goede controle/dossiervorming is op zijn ziekteverzuim en breng partijen die over zijn verzuim gaan op de hoogte van de situatie.
Ga dan na wat geleid heeft tot deze situatie, want dat helpt om toe te werken naar een structurele en gunstige oplossing.


Hoe is het zo gekomen?

Benut deze situatie om het straks beter te doen. Kijk ook naar jullie eigen rol.
Hoe komt het dat de man niet aan de eisen voldoet? Is hij niet competent genoeg voor de functie en/of hebben jullie niet goed geselecteerd?
Bekijk opnieuw de functie-eisen. Neem de eventuele feedback van de bedrijfsleider mee in jullie analyse. Heeft hij ergens een punt? Is de diversiteit van onderwerpen/taken sowieso in één functie te bevatten? Waar moet dan iemand aan voldoen om die functie zo goed mogelijk te uit te oefenen? Pas eventueel het functieprofiel aan, met competenties die nodig zijn om de functie aan te kunnen.
Bekijk vervolgens jullie werving en selectie methode. Wat kan daarin beter om te zorgen dat jullie beter werven en selecteren?
Belangrijk is nu om te weten wat jullie verwachten van een bedrijfsleider om de functie zo volwaardig mogelijk te vervullen in de fase van de organisatie. Deze situatie kost jullie nu te veel tijd, energie en dus geld.

Aanpak bedrijfsleider bij terugkomst
Zodra je duidelijk weet wat een bedrijfsleider in jullie organisatie op dit moment in huis moet hebben, is het van belang die eisen alsnog tegen het profiel van de huidige bedrijfsleider te leggen. Klopt de feedback die hij reeds heeft ontvangen met de analyse die jullie gemaakt hebben? Als dat zo is dan kun je daar niets aan toevoegen, behalve misschien dat zijn functioneren en gedrag op dit moment remmend werkt op de organisatie. Ga in de communicatie met de bedrijfsleider door waar jullie gebleven waren, namelijk dat jullie wachten op een antwoord op de vraag hoe hij wel zou kunnen functioneren. Blijf consequent.

Opties in de huidige situatie
Het moet wederzijds duidelijk zijn of de energie die jullie in de afdelingsleider gaan steken om hem als bedrijfsleider binnen jullie organisatie te laten functioneren, opweegt tegen de bijdrage die hij kan leveren. Het moet helder en concreet zijn wat de bijdrage dan zal zijn, waar aan gewerkt gaat worden, hoe en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is.
ls de conclusie dat jullie investering geen verbetering zal inhouden, dan kun je nadenken over enkele opties om op een goede manier uit deze situatie te komen. De bedrijfsleider heeft er ook baat bij om op een positieve manier zijn dienstverband met jullie te beëindigen en niet met een conflict door ziekteverzuim (denk aan referenties, tijd om tijdig te solliciteren naar iets wat wel bij hem past etcetera). Wat dan in ieder geval gemeld moet worden is dat het jaarcontract afloopt per de afgesproken datum en dat jullie op zoek gaan naar een plaatsvervanger. Enkele suggesties voor een zo gunstige mogelijke afronding:
- Tot het einde van het contract kan de bedrijfsleider de taken vervullen waarin hij wel goed is en de rest van de taken in samenspraak met jullie (dat moet maar even en jullie zijn toch al tijd en energie kwijt aan hem).
- Ondertussen kan de bedrijfsleider op zoek gaan naar een andere baan en als hij eerder een andere baan heeft dan kan hij eerder vertrekken.

Gebruik de suggestie in samenhang met de mogelijkheden die jullie intern zien, om tot de juiste beslissing te komen.

Printvriendelijke pagina Stuur dit nieuwsbericht naar een kennis Creëer een PDF van dit artikel
Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com