Leidinggeven en Carrière : Stilstaan en vooruitdenken

Door Asha Kalijan op 22-1-2021 11:00:00 (2913 gelezen)
Hoewel we minder bewegings- en ademruimte hebben, wordt het geen jaar van stilzitten.
Stilstaan impliceert rust. De rust die er lijkt te zijn, met onder andere de mogelijkheden van thuiswerken, is relatief. De normale gang van zaken is verstoord en de toekomst onzeker.

Achteruit denken
Ik kijk achterom. Bijna nostalgisch. Vragen die passeren vertonen een patroon: hoe zijn we in deze hectiek beland, hoeveel verandering en stilstaand kan ik hebben, wat zijn de lessen die ik leer en hoe gaan we ondertussen met elkaar om. Maar de vraag die vooral passeert is: hoe komen we hier met z’n allen weer uit?
Het enige wat ik kan doen is doorgaan met wat mogelijk is, me voorbereiden, anticiperen en mogelijkheden snel herkennen en benutten. Maar ik lijd in deze fase van onzekerheid en snelle veranderingen aan FEBO (fear of better options) oftewel keuzestress. Wat is wijs?

Vooruitdenken en doen
Als adviseur en coach moet ik toch sneller schakelen, verwijt ik mezelf. Maar neen, ik onderga ook de processen die bijna iedereen ondergaat. En weet dat ik moet anticiperen, opties open mag houden en ook mag twijfelen (niet te lang..). Twijfelen is goed heb ik lang geleden geleerd; het scherpt de geest. Ik hou mijn vak bij en denk stappen vooruit (en terug) met mijn klanten en doelgroep voor ogen. Ik praat en chat met mijn netwerk om me in te leven in wat mensen en bedrijven ervaren en lees vele artikelen op mijn vakgebied. En ik leer van mijn eigen proces van vallen en opstaan, waardoor ik nog beter begrijp beter waar klanten tegenaan lopen en wat wel of niet zal helpen in deze tijd die roept om een vorm van ‘normaal’.

Nieuwsgierig naar de toekomst
Ik ben door alles wat op ons afkomt nieuwsgierig naar wat de toekomst brengt, naar wat we allemaal voor elkaar gaan krijgen, de veerkracht van mensen, jong en oud, de creativiteit, de samenwerking. Zowel professioneel als privé. En ik ben nieuwsgierig naar de samensmelting van disciplines onderling om meer waarde toe te voegen aan mens, werk en samenleving.
Ja, we zijn in de 4e industriële revolutie beland.

Ik verheug me op de bijzondere invalshoeken uit kunst, technologie, duurzame verdienmodellen. Maar ik verheug me vooral op de inspiratie die we elkaar kunnen bieden.

Asha Kalijan


Verlies je niet in werkdruk. Toon leiderschap.

De wereld verandert en daarmee ook het werk. Digitalisering en robotisering heeft steeds meer effect op ons werk en leven. Het biedt veel mogelijkheden en kansen, maar niet altijd zonder risico. Werkdruk en stressklachten nemen toe.

In de bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs nemen stressklachten toe en burn-out toe. In de praktijk zie ik dat terug. Al jaren worstelen managers en professionals met werkdruk en veranderingen. Met klachten als een vol hoofd, besluiteloosheid, steeds sneller anticiperen, meedoen met alle (vereiste) veranderingen, keuze stres en fysieke klachten. Maar de praktijk, en de research die ik afgelopen twee jaar gedaan heb, laten zien dat de groep breder is.

De steeds verder gaande technologische ontwikkelingen dragen deels bij aan werkdruk en -stress. De impact is groot. Maar er zijn meerdere oorzaken, die niet voor de hand liggend lijken. Gelukkig komt er ook via diverse andere wegen (overheid, bedrijfsleven) meer aandacht en onderzoek voor en naar werkdruk. Alleen informatievoorziening is echter onvoldoende. Er moet daadkrachtiger opgetreden worden.

Hoe ga je om met werkdruk

Er zijn twee manieren om met werkdruk om te gaan. Soms is het al te laat, dan is aandacht, tijd en de juiste zorg nodig voor herstel. Daarvan leren als werknemer en als werkgever is cruciaal. Dat mis ik nog in de praktijk.
De andere manier is preventief omgaan met werkdruk en stress. Dat levert vitalisering op, zowel voor individuen als voor de economie op lange termijn.

Adimco houdt zich al jaren bezig met de dynamiek van veranderingen op werk en leven van organisatie en medewerkers.
Printvriendelijke pagina Stuur dit nieuwsbericht naar een kennis Creëer een PDF van dit artikel
Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com