Klanten waar Asha Kalijan voor werkt zochten naar oplossingen en antwoorden om:

• De productiviteit te verhogen
• Meer structuur in de organisatie aan te brengen
• Knelpunten rond het functioneren van mensen te verbeteren
• Effectiever te zijn in leiderschap
• Een nieuwe, gedragen visie en strategie te ontwikkelen
• De juiste balans te handhaven tussen de bedrijfs- en persoonlijke doelenVragen die de aanleiding waren om Adimco in te schakelen:

“Zo gauw ik veranderingen in mijn organisatie wil doorvoeren, zet iedereen zijn
hakken in het zand. Daardoor lopen al mijn plannen steeds mis. En dat heeft
wel gevolgen voor ons marktaandeel en klanttevredenheid.

Wat kan ik doen om te zorgen dat mijn medewerkers willen meewerken met de veranderingen?

“Als bedrijf ben ik genoodzaakt om concurrerender te opereren, maar mijn
management- team pakt de interne en marktsignalen niet snel genoeg op.
Zo lopen we steeds achter de feiten aan.

Hoe krijg ik ze deskundig en op scherp?

“Eén van mijn managers komt heel sociaal en integer over, maar heeft moeite met
medewerkers die voor zichzelf opkomen en deskundig en zelfstandig hun werk doen.
Dat stagneert de kennisstroom in de organisatie en remt de groei.

Wat kan ik doen om te zorgen dat hij beter functioneert?

“Ik ben samen met een compagnon een nieuw bedrijf gestart. We zijn daarbij
geholpen door een interim-manager die financieel mee kon participeren, maar
onbezoldigd mee ging helpen. Nu we begonnen zijn plant hij 'strategische meetings'
buiten mij om en negeert mijn vragen en opdrachten. Ik heb geen zin in een conflict,
maar krijg hetgevoel dat hij daar wel op aanstuurt.

Hoe kan ik hier het beste mee omgaan. Hoe vestig ik mijn gezag?

“Gebleken is dat de organisatie door slechte dienstverlening veel ontevreden klanten
heeft. Allerlei problemen uit het verleden moeten nu worden opgelost. De procedures
waarmee we werken blijken niet toereikend, de medewerkers missen professionaliteit
en het leidinggevende team heeft een beperkte visie. Het personeelsbeleid
is niet volledig en disfunctionerende collega’s worden niet goed aangesproken.
De problemen worden steeds complexer en een begin maken is moeilijk.

Wat is wijsheid in deze?Wat het programma klanten opgeleverd heeft:

“Als directeur had ik in mijn beginperiode te maken met een organisatie waar de
continuïteit niet gewaarborgd was. Ik had te maken met structurele
onderbezetting, financiële afhankelijkheid, een personeelsbeleid waar nog veel aan
moest gebeuren. Ook was de missie en visie en de toegevoegde waarde niet helemaal duidelijk.
Ondertussen zijn wij een organisatie die goed zichtbaar is, een goed
eigen vermogen heeft opgebouwd en plannen heeft om regionaal en ook landelijk
uit te breiden. We hebben een fusie overwogen, maar niet doorgezet, omdat onze
doelstelling niet volledig uit de verf zouden komen. De fusie is niet meer nodig.
De mensen hebben duidelijke doelen en targets. We hebben een gedragen visie,
missie en strategie en mijn netwerk is kwalitatief en kwantitatief verbeterd.
Ook niet onbelangrijk is dat de balans in de groei van de organisatie en privé goed is.
Na drie jaar vind ik het nog steeds waardevol dat ik 1x per maand Asha Kalijan als
sparringpartner heb”.

C.O., directeur, Den Haag

"We groeien hard als organisatie en hadden op het gebied van personeelszaken
niet veel georganiseerd. We zaten dringen verlegen om effectieve functionering- en
beoordelingsprogramma’s. We moesten ook aan tevredenheids- en ontwikkelings-
programma’s werken voor medewerkers en deskundig nieuw personeel aannemen
vanwege onze groei. Ook moesten we medewerkers op de juiste manier uit laten
stromen. We wilden van een neutrale derde horen wat er speelde in de organisatie
en daarnaast procedures opstellen om enkele zaken goed op te pakken.
Asha Kalijan was de adviseur/coach. We hebben nu leidraden en procedures die
goed werken, er is duidelijkheid en meer rust in de organisaties en we kunnen nu
als directie de organisatiegroei verder vormgeven.”

A.P.,directielid, communicatiebedrijfKlanten die gebruik maken van de begeleiding van Adimco,
vertonen de volgende kenmerken:


• Ze willen hun bedrijf succesvoller maken
• Ze willen een deskundig team en de juiste mensen om zich heen
• Ze willen continue kwaliteit leveren aan hun klanten
• Ze weten wat ze willen, maar zoeken een goed klankbord om effectievere
organisatie- & persoonlijke resultaten te halen
• Ze willen optimaal functioneren
• Ze willen voortdurend ontwikkelen en innoverend bezig zijn
• Ze willen authentiek leiderschap vertonen
  Verstuur artikel

Powered by XOOPS @ 2001-2019 The XOOPS Project Webdesign & beheer Siko Engels Mansolein.com